Geje brutalnie torturowani w Czeczeni

2017-04-19 15:11:24

Prawa mniejszości seksualnych w Rosji były wielokrotnie naruszane – władze przerywały marsze "gay pride" oraz przyjmowały wymierzone w mniejszości seksualne regulacje prawne. Ostatnio do wiadomości opinii publicznej dotarły szokujące wręcz oskarżenia. Setki młodych Czeczenów zostały zatrzymane przez lokalne władze i poddane brutalnym torturom.

Tłumaczenie
Oryginał